Όροι και Προυποθέσεις

Αν επιλέξετε να επισκεφθείτε την Ιστοσελίδα www.gizzene.gr, της εταιρίας μας, Luxury Cosmetics, αντιπρωσοπευοντας την εταιρια καλλυντικων GIZ COSMETICS S.A στην σειρα προιόντων της με τον διακριτικό τίτλο «GIZZENE» ,η επίσκεψή σας και οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα υπάγονται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και άλλους όρους και προϋποθέσεις που ο χρήστης μπορεί να εντοπίσει σε ολόκληρη την Ιστοσελίδα μας σε σχέση με συγκεκριμένες λειτουργίες, χαρακτηριστικά ή προωθητικές ενέργειες, καθώς και εξυπηρέτηση πελατών, οι οποίοι άπαντες θεωρούνται μέρος και περιλαμβάνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις (εφεξής οι «Όροι χρήσης»). Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης καθώς η χρήση αυτής της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων που ισχύουν για όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους όρους αυτούς, οφείλετε να μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Με την επίσκεψη ή τη χρήση της Ιστοσελίδας www.gizzene.gr αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους “Όρους Χρήσης” και έχετε συμφωνήσει τη δέσμευσή σας σε αυτούς.

Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να επισκεφτεί την ιστοσελίδα μας χωρίς να είναι απαραίτητη οποιαδήποτε πληροφορία με χαρακτήρα προσωπικών δεδομένων. Είναι δυνατόν να σας ζητηθούν προσωπικά δεδομένα για συγκεκριμένο λόγο όπως είναι τα Newsletters.

Σε καμία περίπτωση δεν εκμεταλλευόμαστε εμπορικά τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω πώλησης ενοικίασης ή ανταλλαγής σε τρίτους. Τα στοιχεία αυτά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την Luxury Cosmetics για να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Η εταιρεία διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ώστε να κατανοήσετε τις πολιτικές απορρήτου μας και να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους τρόπους και του σκοπούς επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούμε σε αρχείο, τις κατηγορίες δεδομένων που συλλέγουμε και τα δικαιώματά σας σχετικά με τα δεδομένα αυτά.

Newsletters – Ενημερωτικά Δελτία

Η αποστολή newsletter από την Luxury Cosmetics γίνεται μόνο στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να λαμβάνουν newsletter ή/και έχουν παραχωρήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού τους ταχυδρομείου οικειοθελώς, με σκοπό τη λήψη προωθητικών μηνυμάτων και είναι απόλυτα συμβατή τεχνικά με τους κανονισμούς αποστολής αλληλογραφίας. Η Εταιρία παρέχει στους συνδρομητές της υπηρεσίας Newsletter τη δυνατότητα να διαγραφούν από τη λίστα παραληπτών. Η εγγραφή και διαγραφή στο newsletter γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου αυθεντικότητας της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνδρομητή.

Τα e-mail των συνδρομητών της υπηρεσίας Newsletter χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό και για κανέναν άλλο σκοπό. Όταν ένας συνδρομητής επιλέξει τη διαγραφή του από τις λίστες παραληπτών, τότε το email του διαγράφεται οριστικά.

Τα newsletters τα οποία το κοινό λαμβάνει με την εγγραφή του στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Εταιρίας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής κάποιου προσώπου στις λίστες παραληπτών ή και της διαγραφής του από αυτές.

Παρακαλώ ανατρέξετε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για να πληροφορηθείτε πλήρως για τα δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο και τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την διαχείριση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την χρήση της Ιστοσελίδας μας.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Οποιοδήποτε περιεχόμενο περιλαμβανόμενο σε αυτήν την Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικώς του κειμένου, των γραφικών, των λογοτύπων, των εικονιδίων, των ψηφιακών downloads, και του λογισμικού, ανήκει στην, Luxury Cosmetics  ή την GIZ COSMETICS και προστατεύονται από την ελληνική και την διεθνή νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Κατά συνέπεια, καμία τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταφορά, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή άλλη χρήση του “Περιεχομένου” – εν όλω ή εν μέρει – της Ιστοσελίδας επιτρέπεται με οποιονδήποτε τρόπο ή με οποιοδήποτε μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Luxury Cosmetics. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις επιτρέπεται η περιορισμένη ή απομονωμένη αντιγραφή, εκτύπωση ή αποθήκευση τμημάτων του προαναφερθέντος Περιεχομένου για προσωπική σας χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι συνοδεύεται από σαφή και ξεχωριστή αναγνώριση της πηγής προέλευσης και ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

Τα σήματα που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της Luxury Cosmetics.

Άδεια και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα αποκλειστικά για προσωπική σας χρήση σύμφωνα με τους “Όρους χρήσης”. Συμφωνείτε ότι δεν παρέχεται πρόσβαση ή χρήση της Ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο που απαγορεύεται κατά τους παρόντες “Όρους χρήσης” ή είναι παράνομος. Οφείλετε να συμμορφώνεστε με τους κανόνες και τις διατάξεις του εφαρμοστέου δικαίου, του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου και της νομοθεσίας που διέπει τις τηλεπικοινωνίες και να αποφεύγετε οποιαδήποτε παράνομη και καταχρηστική/ανάρμοστη συμπεριφορά που ενδέχεται να έχει αρνητικές συνέπειες για άλλους επισκέπτες/χρήστες και να προκαλέσει βλάβη ή διαταραχή της Ιστοσελίδας και κατ’ επέκταση της εταιρίας  Luxury Cosmetics.

 Με το παρόν σας παρέχουμε μία περιορισμένη άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης αυτής της Ιστοσελίδας. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση, επίσκεψη ή άλλη εκμετάλλευση της παρούσας Ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε τμήματός της για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της Luxury Cosmetics. Απαγορεύεται η πλαισίωση ή η χρήση τεχνικών πλαισίωσης για την αντιγραφή οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογοτύπου ή άλλων ιδιοκτήτων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των εικόνων, του κειμένου, της διάταξης ή της μορφής της σελίδας) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της  Luxury Cosmetics. Σας παρέχεται ένα περιορισμένο, ανακλητό και μη αποκλειστικό δικαίωμα να δημιουργήσει ένα hyperlink στην κεντρική σελίδα της  Luxury Cosmetics, υπό τον όρο ότι η σύνδεση δεν θα απεικονίζει την  Luxury Cosmetics, τις συνεργαζόμενες εταιρίες της ή οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες τους κατά τρόπο εσφαλμένο, παραπλανητικό, αποκλίνοντα ή προσβλητικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που η  Luxury Cosmetics κατά την απόλυτη κρίση της μπορεί να θεωρήσει μη αποδεκτό. Απαγορεύεται να χρησιμοποιείτε οποιουσδήποτε από τους λογότυπους ή άλλα ιδιόκτητα γραφικά ή εμπορικά σήματα ως τμήμα της σύνδεσης χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Luxury Cosmetics.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να διακόψει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας ή / και τη χρήση του Ιστότοπoυ ή οποιουδήποτε τμήματος αυτού ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση και για οποιονδήποτε λόγο (ή χωρίς λόγο) και συμφωνείτε ότι (α) αν η άδεια πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα τερματιστεί, δεν θα έχετε πρόσβαση ούτε θα προσπαθήσετε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα άμεσα ή έμμεσα και (β) αν η άδεια πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα ανασταλεί, δεν θα έχετε πρόσβαση ούτε θα προσπαθήσετε να έχετε πρόσβαση στην Ιστοσελίδα άμεσα ή έμμεσα έως ότου παύσει η εν λόγω αναστολή και σας δοθεί ρητή ειδοποίηση.

Σύνδεσμοι σε ιστότοπους τρίτων μερών

Δεν εγγυόμαστε και σε καμία περίπτωση δεν ευθυνόμαστε για τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου, την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την εγκυρότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών ή της ποιότητας και των ιδιοτήτων των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται σε εσάς μέσω άλλων δικτυακών τόπων τρίτων μερών, στους οποίους η Ιστοσελίδα σάς επιτρέπει να μεταφέρεστε μέσω ειδικών συνδέσεων (συνδέσμων, υπερσυνδέσμων, banners). Για οποιοδήποτε πρόβλημα εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας ή τη χρήση αυτών των ιστότοπων, μπορείτε να απευθυνθείτε απευθείας στους κατόχους αυτών των ιστότοπων, οι οποίοι μόνοι ευθύνονται αποκλειστικά για τους ιστότοπους και το περιεχόμενό τους. Ο Ιστότοπός μας παρέχει συνδέσεις με άλλους δικτυακούς τόπους αποκλειστικά για τη διευκόλυνση προς εσάς και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου σε αυτούς τους ιστότοπους σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται ότι συνιστά ή συνεπάγεται ανάληψη υποχρέωσης ή εγγύηση ή προτροπή ή επικύρωση από την Luxury Cosmetics είτε του περιεχομένου είτε της ποιότητας των υπηρεσιών και των προϊόντων που παρέχονται μέσω αυτών.

Aποποίηση εγγυήσεων και περιορισμός της ευθύνης

Η , Luxury Cosmetics παρέχει μέσω της ιστοσελίδας www.gizzene.gr περιεχόμενο, προϊόντα και υπηρεσίες, και όπως ορίζονται στις κάτωθι σχετικές ενότητες.

Η  Luxury Cosmetics δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής, ούτε αστικής αλλά ούτε ποινικής φύσεως, επιπλέον δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες-χρήστες του ιστοτόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη, ή/και τη χρήση του ιστοτόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας www.gizzene.gr.

Ούτε εμείς ούτε οποιοδήποτε τρίτο μέρος είναι δυνατόν να παράσχει ουδεμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια, την επικαιρότητα, την παρουσίαση, την πληρότητα ή την καταλληλόλητα του ιστοτόπου, το περιεχόμενο ή τα προϊόντα για οποιοδήποτε συγκεκριμένο σκοπό. Η ιστοσελίδα, το περιεχόμενό της, καθώς και τα προϊόντα παρέχονται «ως έχουν» και «ως διατίθενται», η χρήση της ιστοσελίδας, το περιεχόμενό της, και τα προϊόντα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

 Όλες οι νομικές δηλώσεις, ημερομηνίες ή όροι οι οποίοι διέπονται από τους αναφερόμενους όρους χρήσης υπόκεινται αποκλειστικά στο Ελληνικό Δίκαιο. Οι χρήστες δεσμεύονται ρητά και ανεπιφύλακτα ότι στην περίπτωση τυχόν δικαστικής διαφοράς, η οποία θα προέλθει με οιονδήποτε τρόπο από την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας www.gizzene.gr ή από αγορά πραγματοποιημένη μέσω του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος, θα υποβληθεί αποκλειστικά στην δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας.

Καταγγελία παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων

Σεβόμαστε την πνευματική ιδιοκτησία των άλλων. Εάν πιστεύετε ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας έχει αντιγραφεί κατά τρόπο που συνιστά παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, παρακαλούμε να απευθυνθείτε σε εμάς.

Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η Εταιρεία συνεχώς επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την ιστοσελίδα της www.gizzene.gr  και τα σχετικά με αυτή προϊόντα, και επομένως δύναται να ανανεώνει και τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις προκειμένου να επικαιροποιείται και να συμμορφώνεται με τον νόμο και το εφαρμοστέο δίκαιο. Διευκρινίζουμε επίσης ότι οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις έχουν πλήρως συμμορφωθεί και επικαιροποιηθεί με βάσει τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679) GDPR.

Η Luxury Cosmetics  διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών που πραγματοποιούνται μέσω της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες-χρήστες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην παρούσα ιστοσελίδα. Σε κάθε δε περίπτωση, η συνεχιζόμενη χρήση της παρούσης σελίδας από πλευράς σας σημαίνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως την αποδοχή των νέων ενημερωμένων-τροποποιημένων όρων, για τους οποίους άλλωστε ενημερώνεστε ως αναφέρθηκε ανωτέρω. Μπορούμε τέλος, με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, να τερματίσουμε οποιοδήποτε από τα δικαιώματα τα οποία παρέχονται με αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις.

Τίποτα το οποίο εμπεριέχεται σε αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις δε θα ερμηνεύεται σαν να δημιουργεί σχέση αντιπροσωπείας/πρακτορείας, συνεταιρισμό, ή άλλη μορφή κοινής επιχείρησης μεταξύ μας. Η αποτυχία μας να αναζητήσουμε την εκτέλεση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος, δε θα επηρεάζει το πλήρες δικαίωμά μας να ζητούμε αυτή την εκτέλεση, οποιαδήποτε στιγμή μετέπειτα, ούτε η παραίτησή μας από μία παραβίαση οποιασδήποτε διάταξης του παρόντος θα θεωρηθεί ή θα είναι παραίτηση από την ίδια τη διάταξη. Στην περίπτωση που κάποια από τις διατάξεις αυτών των Όρων και των Προϋποθέσεων καταστεί μη εκτελεστή ή άκυρη σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο ή τυχόν κριθεί τέτοια από οποιαδήποτε διαιτητική ή δικαστική απόφαση, τέτοια μη εκτελεστότητα και ακυρότητα δεν θα καταστήσει αυτούς τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μη εκτελεστούς ή άκυρους ως σύνολο, αλλά αυτοί οι Όροι και οι Προϋποθέσεις θα τροποποιηθούν, όσο το δυνατόν, από το αρμόδιο δικαιοδοτικό όργανο ώστε να αντανακλούν περισσότερο την αρχική βούληση των μερών, όπως αντανακλάται στην αρχική διάταξη.

Καλάθι
  • Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι.